Novice

Konferenca HARMO13

20, Junij, 2010

Mednarodne konference o harmonizaciji atmosferskih disperzijskih modelov za zakonodajne namene, ki je potekala med 1. in 4. junijem 2010 v Parizu, sta se udeležila predstavnika Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA in Matic IVANČIČ.

Na konferenci je bil objavljen članek Comparison of different dispersion modelling approaches in complex terrain, K izdelavi članka so kolegi s Fakultete za matematiko in fiziko: dr. Rahela ŽABKAR, dr. Jože RAKOVEC in Marko RUS, povabili našega sodelavca Matica IVANČIČA.

Modeliranje disperzije onesnaževal v zraku predstavlja sodoben pristop pri ocenjevanju vpliva človekovih dejavnosti na kakovost zraka. Z njihovo pomočjo je mogoče z visoko prostorsko in časovno ločljivostjo opisati porazdelitev in gibanje onesnaževal v zraku. Predstavljen članek opisuje primerjavo med različnimi Lagrange-jevimi disperzijskimi modeli.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah