Konferenca HARMO13

Junij, 2010

Mednarodne konference o harmonizaciji atmosferskih disperzijskih modelov za zakonodajne namene, ki je potekala med 1. in 4. junijem 2010 v Parizu, sta se udeležila predstavnika Oddelka za okolje mag. Rudi VONČINA in Matic IVANČIČ.

Na konferenci je bil objavljen članek Comparison of different dispersion modelling approaches in complex terrain, K izdelavi članka so kolegi s Fakultete za matematiko in fiziko: dr. Rahela ŽABKAR, dr. Jože RAKOVEC in Marko RUS, povabili našega sodelavca Matica IVANČIČA.

Modeliranje disperzije onesnaževal v zraku predstavlja sodoben pristop pri ocenjevanju vpliva človekovih dejavnosti na kakovost zraka. Z njihovo pomočjo je mogoče z visoko prostorsko in časovno ločljivostjo opisati porazdelitev in gibanje onesnaževal v zraku. Predstavljen članek opisuje primerjavo med različnimi Lagrange-jevimi disperzijskimi modeli.

Vse objave