Novice

Preizkušanje srednje in visokonapetostnih kablov z resonančno metodo ACRF

19, Avgust, 2019

Na Elektroinštitutu Milan Vidmar smo zaključili s testiranji in montažo merilnega sistema, ki omogoča preizkušanje in meritve na kablih od srednjenapetostnega nivoja pa vse do 400 kV. Preizkušanje zajema nizkonapetostne meritve, preizkus s povišano napetostjo (višja od obratovalne), meritve delnih razelektritev in faktorja dielektričnih izgub ter preizkus plašča. Zelo pomembno je, da se ti preizkusi in meritve izvedejo neposredno po polaganju, saj so osnova za ocenjevanje preostale življenjske dobe kabelskega sistema. S tem se znižuje verjetnost nepredvidenih izpadov, kjer je potrebno pri sanaciji poseganje v kabelsko traso in v okolje. Z izvajanjem preventivnega vzdrževanja, ki obsega sistematično uporabo preizkusnih postopkov ter diagnostičnih metod za spremljanje stanja glavne kabelske izolacije, zagotavljamo temelj za pravočasno in pravilno izbiro vzdrževalnih ukrepov v času obratovanja kabelskega sistema. Periodično izvajanje meritev je osnova za diagnostiko stanja izolacije kabelskih sistemov in kot tako nujen del sodobne strategije vzdrževanja RCM (Reliability Centered Maintenance – v zanesljivost usmerjeno vzdrževanje) in učinkovitega upravljanja s sredstvi.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah