Preizkusi na transformatorju in kablovodu

November, 2019

V sklopu projekta Sincro.Grid (ELES) se v RTP Okroglo odvija vgradnja VN naprav v okviru povezave baterijskih hranilnikov preko transformatorja TR 20/110 kV in VN kabla na 110 kV omrežje.
Ekipa EIMV je izvedla prve diagnostične meritve transformatorja, včeraj pa tudi uspešno preizkusila 110 kV kabelski sistem in njegove izolacijske sposobnosti.
Čestitke vsem sodelujočim za dobro sodelovanje in opravljeno delo.
Slike: Simon Podkoritnik (EIMV)

Vse objave