Mednarodni kolokvij skupin CIGRE A2 (Transformetorji) in D1 (Materiali in nove tehnologije)

Oktober, 2007

7.-12. Oktobra je v Belgiji (v mestu Brugge) potekal mednarodni kolokvij skupin CIGRE A2 (Transformetorji) in D1 (Materiali in nove tehnologije), na katerem je bilo predstavljenih preko 50 referatov iz področja upravljanja in diagnostike transformatorjev, problematike transformatorskih olj in on-line monitoringa na energetskih transformatorjih.

Na njem sta Tim Gradnik in Maja Končan-Gradnik predstavila skupni referat z naslovom "A rectifier transformer ageing study using optical fibre temperature sensors, transformer thermal modelling, and EIMV physical-chemical diagnostics", v katerem je obravnavan primer ocenjevanja življenjske dobe energetskega transformatorja. V prispevku je bila poleg klasične diagnostike predstavljena tudi nova diagnostična metoda za oceno staranja z uporabo optičnih temperaturnih senzorjev.

Predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Konferenca je doprinesla k neprecenljivi izmenjavi izkušenj na področju razvoja upravljanja transformatorjev in transformatorske diagnostike, hkrati pa je bila tudi odlična priložnost za vzpostavljanje novih poslovnih stikov.

Vse objave