Novice

Delovno srečanje o izzivih jedrske in sevalne varnosti na temo Raziskave in razvoj

07, December, 2018

V četrtek, 6. decembra 2018, je potekalo delovno srečanje o izzivih jedrske in sevalne varnosti na temo Raziskave in razvoj, ki ga je organizirala Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV). Dogodek je bil namenjen pregledu raziskovalno razvojnih projektov na jedrskem in sevalnem področju, ki jih v Sloveniji izvajamo v raziskovalnih inštitucijah.

Kot del srečanja je potekala okrogla miza z naslovom "Katere raziskave potrebujemo za razvoj jedrske in sevalne varnosti? Kakšna je naša strategija?" Govorniki na okrogli mizi, ki jo je vodila dr. Nadja Železnik, so bili dr. Andrej Stritar (URSJV), doc. dr. Damijan Škrk (URSVS), dr. Ivan Skubic (Direktorat za znanost), dr. Tomaž Žagar (GEN) in prof. dr. Leon Cizelj (IJS).

Sprejet je bil dogovor, da se tudi v Sloveniji pripravi strategija razvojno raziskovalnih potreb na jedrskem in sevalnem področju, opredeli prioritete ter pregleda možnosti za bolj sistematično financiranje.

Podrobnosti s predstavitvami so zbrane tu.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah