Novice

Strokovnjaki Elektroinštituta Milan Vidmar na konferenci ICLP 2022

10, Oktober, 2022

Strokovnjaki Elektroinštituta Milan Vidmar na konferenci ICLP 2022, Južna Afrika: 36. mednarodna konferenca o zaščiti pred udari strel: Vladimir Djurica je sopredsedoval panelu »Flash, Strokes and GSPs«, Goran Milev pa je bil sopredsedujoči panela »Tall Tower Studies«, kjer je predstavil prispevek z naslovom: Izračun največjih amplitud toka strele z različno letno povratno dobo.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah