Novice

Šesti festival za krepitev energetske pismenosti med mladimi Elektrofest

05, September, 2017

Ljubljana, 15. september 2017 - Že šesto leto zapored so strokovne moči združile družbe ELES, Gen energija, Elektroinštitut Milan Vidmar in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Mladim so tokrat približali delovanje elektroenergetskega sistema.

Elektroinštitut Milan Vidmar, družba ELES, Gen energija, in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so za več kot 400 dijakov pripravile štiri »elektro-postaje« oziroma strokovne sklope na temo elektroenergetike. Strokovnjaki družbe ELES so za dijake pripravili predavanje, na katerem so jim na zanimiv in interaktiven način predstavili, kako deluje slovenski elektroenergetski sistem in kakšna je v njem vloga družbe ELES. Zaposleni na Elektroinštitutu Milan Vidmar so dijake popeljali v visokonapetostni laboratorij, v katerem že več kot petdeset let izvajajo preizkuse naprav, ki obratujejo v elektroenergetskem sistemu. V laboratoriju so dijakom predstavili tudi sistem za avtomatsko lokalizacijo atmosferskih razelektritev Scalar in simulirali pojav strele. Družba GEN energija je dijakom predstavila simulacijo delovanja Nuklearne elektrarne Krško, na Fakulteti za elektrotehniko UL pa so dijaki preko igre spoznali principe prenosa električne energije od elektrarn do porabnikov. Pred poslovno stavbo družbe ELES je Zavod 404 predstavil tri projekte dijakov, ki so nastali pod okriljem zavoda – arkadno konzolo (napravo za igranje računalniških igric), growbox (notranji rastlinjak) in hovercraft (vozilo, ki se premika na zračno blazino).

V okviru dogodka je ob 10. uri v preddverju poslovne stavbe družbe ELES in EIMV potekala tudi uradna otvoritev dogodka, na kateri so udeležence nagovorili direktor Področja za informatiko in telekomunikacije družbe ELES, mag. Venčeslav Perko, vodja Oddelka za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov na EIMV, mag. Andrej Souvent, in dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Dolinar.

Zbrane je uvodoma pozdravil mag. Venčeslav Perko, direktor Področja za informatiko in telekomunikacije družbe ELES, ki je poudaril, da se v družbi ELES zelo dobro zavedajo pomena krepitve energetske pismenosti med mladimi. »Znanje in razumevanje energije in energetike sta pomembna podlaga za odgovorno oblikovanje naše energetske prihodnosti«, je še dodal mag. Venčeslav Perko.

V imenu Elektroinštituta Milan Vidmar je zbrane nagovoril vodja Oddelka za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov mag. Andrej Souvent, ki je poudaril, da zahteva transformacija elektroenergetskega sistema (EES), spodbujena z masovno integracijo obnovljivih razpršenih virov energije in novih načinov rabe električne energije, nove koncepte načrtovanja, obratovanja in vodenja EES, ter pospešen razvoj novih tehnologij, med katerimi imajo vse večji delež informacijske tehnologije. Zahteva pa tudi visoko usposobljene strokovnjake ter hkrati energetsko pismene uporabnike, saj uporabnik v novih konceptih prehaja iz pasivnega v aktivnega udeleženca. »Izobraževanje - na vseh nivojih - je tako ključnega pomena za uspešno izvedbo prehoda v sodoben EES. Pri tem je treba poudariti, da postaja energetika še bolj interdisciplinarna, s še posebej vse bolj izstopajočim in hitro naraščajočim deležem informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tehnologij strojnega učenja in umetne inteligence,« je zaključil mag. Andrej Souvent.

»Taki dogodki so priložnost mladim na zelo neposreden in atraktiven način predstaviti eno izmed področij elektrotehnike in so rezultat dobrega sodelovanja Fakultete za elektrotehniko z gospodarstvom, ki mu na fakulteti pripisujemo izjemno velik pomen« je izpostavil dekan Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, prof. dr. Gregor Dolinar.

Po uvodnih nagovorih so si zbrani ogledali razstavo z naslovom EIMV Skozi čas, ki jo je pripravil Elektroinštitut Milan Vidmar. Razstava, ki bo na ogled predvidoma vse do naslednjega leta, popelje delovanje EIMV skozi čas, od zgodnjih začetkov v letu 1948, pa vse do današnjih dni. Na nazoren način prikazuje, kako je bil EIMV osnovan in pri katerih pomembnih dogodkih je sodeloval. Predstavlja pa tudi raziskovalna področja, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva in kako vidi svojo vlogo v prihodnosti.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah