Novo stikalo za meritve ozemljitvenega sistema

Julij, 2007

V juniju se je zaključil večmesečni projekt izdelave novega stikala za meritve na ozemljitvenem sistemu. Stikalo je eden izmed glavnih elementov pri merilnem tokokrogu, ki omogoča meritev ozemljitvene upornosti po metodi toka in napetosti z izločanjem motilne napetosti z obračanjem smeri toka. Nazivni merilni tok stikala je 160 A.

Projekt sta zastavila mag. Primož Hrobat iz Elektroinštituta Milan Vidmar in Mag. Miran Kojc iz podjetja SCHNEIDER Electric. Stikalo so izdelali v podjetju ELPRO Križnič. Sestavni elementi so od proizvajalca SCHNEIDER Electric.

Pri načrtovanju je nudil strokovno in praktično pomoč inženir Rado Isaković, vodja oddelka OVENO na Elektroinštitutu Milan Vidmar.

Direktor podjetja SCHNEIDER Electric v Sloveniji Stefan Nordenfors je celotni projekt finančno podprl in stikalo podaril Elektroinštitutu.

Vse objave