Novice

Nov projekt ECOSENS iz evropske perspektive Horizon

11, April, 2023

EIMV sodeluje v novem EU projektu ECOSENS - Economic and Social Considerations for the Future of Nuclear Energy in Society. Cilj projekta ECOSENS je ustvariti nevtralen prostor, kjer se bodo srečevali strokovnjaki s področja naravoslovja, tehnologije, družboslovja in humanistike ter izmenjevali mnenja in sodelovali s civilno družbo in drugimi deležniki z namenom:

  • Zagotoviti družbeni pogled na razvoj in uporabo obstoječih in novih jedrskih tehnologij v kontekstu velikih družbenih izzivov: podnebne krize, trajnostnega razvoja in energetske varnosti, z odpiranjem vprašanj glede na družbeni, politični, kulturni in etični kontekst glede jedrske politike.
  • Zagotoviti oceno trajnosti jedrske energije v prihodnosti ob upoštevanju celotnega življenjskega cikla trenutnih jedrskih tehnologij, možnega razvoja energetskih trgov in jedrskih tehnologij pri prehodu k podnebni nevtralnosti ter družbenega vidika.
  • Izdelati nov ekonomski model za ocenjevanje jedrske energije, ki temelji na sistemu zagotavljanja (System of Provision), s čimer se bodo odpravile ključne slabosti obstoječih ekonomskih modelov in zagotovili kazalniki, ki so pomembni ne le za vlagatelje (kapital), ampak za široko paleto zainteresiranih strani (npr. potrošnike, vlade, dobavitelje).

Projekt bo potekal tri leta. Več informacij je dostopnih na spletni strani ECOSENS.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah