Novice

CIGRE SC C4 International Colloquium on Lightning and Power Systems

10, September, 2017

V prostorih Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je bil 18. in 19. septembra 2017 mednarodni kolokvij CIGRE študijske skupine C4 z naslovom »International Colloquium on Lightning and Power Systems«. Bienalnega kolokvija se je udeležilo okoli petdeset strokovnjakov s celega sveta in med njimi vrsta vrhunskih strokovnjakov na tem področju. 

Elektroinštitut Milan Vidmar je imel kot soorganizator vidno vlogo tekom celega kolokvija. Kolokviju je predsedoval prof. dr. Maks Babuder. Organizacijski odbor so sestavljali dr. Boris Žitnik, kot predsednik organizacijskega odbora ter dr. Stane Vižintin, Miha Bečan in Tim Gradnik kot člani. 

Otvoritveni slovesnosti in pozdravnim nagovorom sta sledili dve vabljeni predavanji. Dr. Uwe Riechert je imel predavanje o zelo hitrih prenapetostih v visokonapetostnih s plinom izoliranih postrojih (GIS) z naslovom »Very Fast Transient Overvoltages (VFTO) in HV Gas-Insulated Substations: Origin, Simulation, Testing and Insulation Co-ordination Approach”. 

Čast drugega vabljenega predavatelja je doletela dr. Staneta Vižintina, ki je predstavil referat z naslovom »Importance of Lightning Data for HV Power-System Overvoltage Protection and Analyses«. 

V nadaljevanju kolokvija je bilo predstavljenih še osemindvajset referatov na deset prednostnih tem. 

Klemen Jevnikar je predstavil referat z naslovom »Comparison of lighting strike specific energy calculation between SIST EN 62305-1 standard and IEC TR 60071-4 technical report using Rise-Time and Peak-To-Zero time measured by Lightning Localization System«, soavtorjev Gorana Mileva in Vladimirja Djurice. 

Analizo obnašanja pilotne postavitve 212 linijskih odvodnikov prenapetosti na vodu DV 2 × 110 kV Gorica–Divača je predstavil Miha Bečan v referatu z naslovom »Lightning Performance Improvement of an Overhead Transmission Line After Surge Arresters Installation«, soavtorjev Boštjana Barla, Bojana Volka, Jureta Praznika in Gorana Mileva.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah