Konferenca OGE

Oktober, 2013

Preteklega 10. in 11. oktobra se je v prostorih Messe Congress Graz odvila tradicionalna 51. Strokovna konferenca Avstrijske družbe za energetsko tehniko, ki deluje v okvirih Avstrijske elektrotehniške zveze, na okvirno temo: »Preusmeritve v energetiki – izziv!«, ki je zajela aktualne probleme v elektroenergetiki. Predstavljenih je bilo skupno 19 tem. Na konferenco je bil povabljen tudi prof.dr. Maks Babuder, pomočnik direktorja EIMV, ki je predstavil temo z naslovom »New Age with Renewable Energy Sources« (Vse novo z obnovljivimi energetskimi viri). Temo je obdelal skupno s soavtorjema mag. Gregorjem Omahnom in mag. Zvonkom Bregarjem.

Podal je sedanji vpogled v slovensko elektroenergetiko v luči intenzivnega uvajanja obnovljivih virov v slovenski elektroenergetski sistem (EES). Posebej je osvetlil proces preveč intenzivnega uvajanja fotovoltaičnih virov in dolgoročne posledice v tej povezavi. Prikazal je karakteristike posameznih virov znotraj EES ter oceno možnosti za njihovo nadomestitev z obnovljivimi.

Vse objave