Novice

EU projekt ENGAGE

04, Julij, 2018

Prvi rezultati analiz, ki smo jih izdelali v sklopu evropskega projekta ENGAGE (Vključevanje deležnikov za boljše upravljanje z radiološkimi tveganji) kažejo, da je vključevanje različnih deležnikov v praksi dokaj omejeno. Problem predstavlja razumevanje, kdo je lahko deležnik v različnih situacijah, kjer prihaja do izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem. V primeru pripravljenosti na izredne dogodke za jedrske oziroma radiološke nesreče, so kot deležniki razumljeni predvsem tisti, ki so vključeni v pripravljenost in vodijo odzivanje. Zato so ukrepi osredotočeni predvsem na te inštitucije, načini odzivanja javnosti pa so pogosto nepreverjeni in so lahko razlog za številne zmote in napačne, nepredvidene reakcije. V primeru uporabe ionizirajočih sevanj v medicini, tako zdravniki kot tudi pacienti ne polagajo zadostne pozornosti upravičenosti in optimizaciji uporabe sevanj, zato so pogosta večkratna slikanja ter ostale nepotrebne uporabe virov sevanja. V primeru nadzora radona v zaprtih prostorih se šele sedaj uvajajo ustrezni programi nadzora in ukrepanja v primeru prekoračenih referenčnih meja.

V projektu ENGAGE pripravljamo sedaj poročila o tem, kaj zakonske zahteve določajo (v Evropski skupnosti in v državah članicah) in kako so potem uresničene v praksi. Nekatera poročila so že na voljo na spletnih straneh http://www.engage-concert.eu/.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah