Novice

Podpis pisma o nameri industrijskega konzorcija - Slovenska industrija se združuje za sodelovanje v slovensko-japonskem projektu pametnih skupnosti – 10. 4. 2014

30, April, 2014

V novembru 2012 sta japonska agencija NEDO in takratna agencija TIA (sedaj del agencije SPIRIT) na pobudo GZS in združenja JETNET podpisali dogovor o sodelovanju, po katerem so Japonci na podlagi pogovorov s slovenskimi podjetji pripravili predprojektno študijo z osnovnim predlogom projekta pametnih omrežij. Glavni namen slovensko-japonskega projekta pametnih skupnosti je preizkus novih tehnologij v realnem okolju in pridobitev domače reference, kar predstavlja osnovo za prodor na tuje trge.

Konzorcij podjetij, ki ga sestavljajo nosilci tehnologij (Kolektor, Inea, Iskraemeco, Iskra Sistemi, Iskratel, Robotina, Smart-com) ter raziskovalne inštitucije (Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Elektroinštitut Milan Vidmar in Teces) so se 10. aprila s podpisom pisma o nameri združili s ciljem postaviti usklajeno in učinkovito skupino partnerjev, ki bo kompetenten in prepoznan partner pri dogovarjanju s pristojno slovensko državno institucijo in s predstavniki japonske strani pri pripravi okvirov, tehnologij in področij, strukturiranju projekta ter razporeditvi nalog in vlog. Partnerji želijo aktivno sodelovati pri slovenskem delu skupnega slovensko-japonskega projekta tako, da se tehnološke vsebine pokrivajo s kompetencami in kapacitetami nosilnih slovenskih tehnoloških izvoznikov in operativnim načrtom Tehnološke platforme za pametna omrežja ter poslovno strategijo JETNET. V pismu o nameri so opredelili osnovno vsebinsko shemo projekta, ki v veliki meri temelji na Operativnem načrtu nacionalnega demonstracijskega projekta pametnih omrežij Tehnološke platforme za pametna omrežja.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah