4. konferenca o vzdrževanju

November, 2018

4. konferenca o vzdrževanju, ki jo vsako leto organizira slovensko združenje CIGRE CIRED, je letos potekala 15. 11. 2018 v Novi Gorici. Program konference je zajel 5 sklopov:

  • Sklop 1: Tehnični predpisi, standardi, vplivi na kakovost električne energije,
  • Sklop 2: Vzdrževanje – teorija , optimizacija in terminologija,
  • Sklop 3: Vzdrževanje proizvodnih elektroenergetskih naprav,
  • Sklop 4: Vzdrževanje prenosnih elektroenergetskih naprav,
  • Sklop 5: Vzdrževanje distribucijskih elektroenergetskih naprav.

Na konferenci so sodelovali tudi naši sodelavci: direktor dr. Boris Žitnik in dr. Stane Vižintin kot voditelja sklopa 1 in sklopa 4, Ivo Kobal, Peter Osenčič in Vojta Vuga so predstavili referat z naslovom Nove metode preventivne kontrole s plinom in izoliranih stikališč (GIS), Rok Leskovec pa je sodeloval kot soavtor referata Diagnostika v proizvodnih podjetjih.

Udeleženih je bilo več kot 150 strokovnjakov. Med pomembnejšimi zaključki konference velja poudariti zaključek sklopa 1: Področje tehnične regulative v Sloveniji zaostaja za tehnološkim razvojem elektroenergetskega sistema, ob zahtevnem uvajanju novih tehnologij in postopkov. Stroka se mora aktivneje vključiti v pripravo tehnične regulative in združenje CIGRE/CIRED bo moralo prevzeti aktivnejšo vlogo. Pomemben je tudi zaključek sklopa 2, da je optimizacija vzdrževanja v veliko pomoč vodstvu podjetij pri odločanju o izvedbenem programu in njegovem obsegu. Prav tako je pomemben zaključek sklopa 3, da z uporabo naprednih metod pri ugotavljanju stanja naprav v kombinaciji z obstoječim vzdrževanjem po času lahko občutno skrajšamo čase nerazpoložljivosti naprav. V sklopu 4 je bilo ugotovljeno, da je potrebna uvedba inovativnih diagnostičnih metod v program preventivnega vzdrževanja in da podatki, zbrani s pomočjo sistema IS Maxima predstavljajo dobro osnovo za izračun indeksa stanja naprav. Med zaključki sklopa 5 so bile omenjene nove tehnologije pri vzdrževanju distribucijskih elektroenergetskih naprav, kot npr. uporaba dronov, ki pa zahtevajo nova znanja in izkušnje, kar prinaša nove naloge vzdrževalnemu osebju.

Galerija

Vse objave