Novice

4. konferenca o vzdrževanju

19, November, 2018

4. konferenca o vzdrževanju, ki jo vsako leto organizira slovensko združenje CIGRE CIRED, je letos potekala 15. 11. 2018 v Novi Gorici. Program konference je zajel 5 sklopov:

  • Sklop 1: Tehnični predpisi, standardi, vplivi na kakovost električne energije,
  • Sklop 2: Vzdrževanje – teorija , optimizacija in terminologija,
  • Sklop 3: Vzdrževanje proizvodnih elektroenergetskih naprav,
  • Sklop 4: Vzdrževanje prenosnih elektroenergetskih naprav,
  • Sklop 5: Vzdrževanje distribucijskih elektroenergetskih naprav.

Na konferenci so sodelovali tudi naši sodelavci: direktor dr. Boris Žitnik in dr. Stane Vižintin kot voditelja sklopa 1 in sklopa 4, Ivo Kobal, Peter Osenčič in Vojta Vuga so predstavili referat z naslovom Nove metode preventivne kontrole s plinom in izoliranih stikališč (GIS), Rok Leskovec pa je sodeloval kot soavtor referata Diagnostika v proizvodnih podjetjih.

Udeleženih je bilo več kot 150 strokovnjakov. Med pomembnejšimi zaključki konference velja poudariti zaključek sklopa 1: Področje tehnične regulative v Sloveniji zaostaja za tehnološkim razvojem elektroenergetskega sistema, ob zahtevnem uvajanju novih tehnologij in postopkov. Stroka se mora aktivneje vključiti v pripravo tehnične regulative in združenje CIGRE/CIRED bo moralo prevzeti aktivnejšo vlogo. Pomemben je tudi zaključek sklopa 2, da je optimizacija vzdrževanja v veliko pomoč vodstvu podjetij pri odločanju o izvedbenem programu in njegovem obsegu. Prav tako je pomemben zaključek sklopa 3, da z uporabo naprednih metod pri ugotavljanju stanja naprav v kombinaciji z obstoječim vzdrževanjem po času lahko občutno skrajšamo čase nerazpoložljivosti naprav. V sklopu 4 je bilo ugotovljeno, da je potrebna uvedba inovativnih diagnostičnih metod v program preventivnega vzdrževanja in da podatki, zbrani s pomočjo sistema IS Maxima predstavljajo dobro osnovo za izračun indeksa stanja naprav. Med zaključki sklopa 5 so bile omenjene nove tehnologije pri vzdrževanju distribucijskih elektroenergetskih naprav, kot npr. uporaba dronov, ki pa zahtevajo nova znanja in izkušnje, kar prinaša nove naloge vzdrževalnemu osebju.

Galerija

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah