Novice

Dr. Stane Vižintin prejemnik plakete CIGRÉ za izjemne prispevke v slovenski energetiki in mednarodne aktivnosti

05, Maj, 2015

Na slavnostni otvoritvi 12. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ v Portorožu, 25. 5. 2015, je naš sodelavec, dr. mag. Stane Vižintin, prejel plaketo za izjemne prispevke v slovenski energetiki in mednarodne aktivnosti. Čestitamo!

Stane Vižintin je bil rojen 14. 1. 1959 v Ljubljani. Visokošolski študij je opravil na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in leta 1983 diplomiral na smeri Industrijska elektrotehnika. Naslednje leto se je zaposlil na Oddelku za visoke napetosti Elektroinštituta Milan Vidmar. Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani si je leta 1999 pridobil naziv magister elektrotehničnih znanosti.

Strokovni izpit za področje elektro stroke je opravil leta 1992. Med letoma 1991 in 2008 je kot asistent vodil laboratorijske vaje pri predmetu Visokonapetostna tehnika. Od aprila leta 2010 pa uspešno vodi Oddelek za visoke napetosti in elektrarne na Elektroinštituta Milan Vidmar. Doktoriral je leta 2011 na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Zagrebu.Že več let je zaslužni član SLOKO CIGRÉ in tajnik ŠK A3 ter mednarodnih združenj IEEE in CIGRÉ. V okviru slednjega deluje kot član-opazovalec v SC A3. Bil je tudi član  delovne skupine  WG A3.17, ki se je ukvarjala s problematiko odvodnikov prenapetosti. Dejavno sodeluje s Slovenskim inštitutom za standardizacijo, kjer je prisoten v več tehničnih odborih. Bil je tudi član Organizacijskega odbora mednarodnega simpozija ISH, ki se je odvijal leta 2007 v Ljubljani.

Med njegove glavne aktivnosti spadajo: kontrola izolacije VN objektov, merjenje prenapetosti, delo v VN laboratoriju, uvajanje informatike v delovne procese, avtomatizacija merilnih postopkov, računalniške simulacije prenapetostnih pojavov, izbira tehnologije in prevzemi VN naprav, delovanje strel in analiza strelovodne zaščite, koordinacija izolacije, daljnovodna tehnika, standardizacija, sodelovanje pri gradnji elektroenergetskih objektov in tehničnih pregledih.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah