Novice

Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na Elektroinštitutu Milan Vidmar

21, Januar, 2022

Elektroinštitut Milan Vidmar je v skladu z novim okvirnim programom Obzorje Evropa sprejel Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov (angl. gender equality plan). Akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov na EIMV je usmerjen na pet področij, na katerih želimo uveljaviti oz. okrepiti enake možnosti zaposlenih tako glede na spol kot glede na druge značilnosti, ki opredeljujejo položaj (spolna, etična, verska pripadnost idr.), in sicer:

  • enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju,
  • uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih,
  • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture,
  • upoštevanje dimenzije spola v vsebini raziskav in poučevanja,
  • ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem.

Dokument je dostopen v priponki: NAČRT ZA UVELJAVLJANJE ENAKOSTI SPOLOV NA ELEKTROINŠTITUTU MILAN VIDMAR

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah