Novice

Razvojni preizkusi na DV vodnikih

20, Maj, 2014

V Laboratoriju za visoke napetosti Elektroinštituta Milan Vidmar so od druge polovice januarja letošnjega leta potekali preizkusi novih tipov DV vrvi avstrijskega proizvajalca LUMPI – Berndorf Draht und Seilwerk. Naročnik preizkusov je bil avstrijski sistemski operater APG - Austrian Power Grid AG.

Emisije hrupa in elektromagnetnih sevanj predstavljajo pri umeščanju daljnovodov v prostor vedno večji problem. Prenosni operaterji in proizvajalci DV opreme (predvsem proizvajalci vrvi in obesnega materiala) se tega dobro zavedajo. Njihovi razvojni napori so v zadnjem času usmerjeni predvsem v zmanjševanje teh emisij.

Avstrijski proizvajalec DV vrvi »LUMPI – Berndorf Draht und Seilwerk« je v sodelovanju z avstrijskim sistemskim operaterjem »APG - Austrian Power Grid AG« v našem Laboratoriju za visoke napetosti opravil preizkuse elektromagnetnih sevanj in hrupa devetih na novo razvitih tipov DV vrvi.

Naš Laboratorij za visoke napetosti je pravočasno prepoznal sodobne razvojne potrebe in uporabnikom v tem smislu ponudil možnost preizkušanja in razvoja novih izdelkov. Z nabavo opreme za meritve radiointerferenčnih sevanj in delnih razelektritev ter mednarodno akreditacijo standardnih postopkov po IEC 61284 smo postali eden vodilnih preizkusnih laboratorijev na področju meritev in prepoznavanja koronskih pojavov na napravah visoke napetosti.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah