Novice

EIMV sodeluje na dveh EU projektih iz okvirnega programa Obzorje 2020

04, Januar, 2016

Konec januarja sta bila uvodna sestanka dveh projektov iz programa Obzorje 2020 v katerih kot član konzorcijev sodeluje tudi Elektroinštitut Milan Vidmar. Projekta sta se začela s 1.1.2016 in bosta trajala štiri leta. 

V okviru projekta »FutureFlow - Designing eTrading Solutions for Electricity Balancing and Redispatching in Europe« bo zasnovana, razvita in v pilotnih projektih preizkušena platforma za čezmejno trgovanje in izrabo sistemskih storitev, kot so sekundarna in terciarna regulacija ter redispečiranje. Hkrati bo raziskana in preizkušena možnost uporabe aktivnega upravljanja odjema za potrebe sekundarne regulacije. Več informacij: FUTUREFLOW-PR.pdf 

Projekt MIGRATE »Massive InteGRATion of power Electronic devices« se ukvarja s problematiko bodočega elektroenergetskega sistema v katerem bo znaten delež proizvodnih virov priključen na omrežje preko močnostne elektronike, kar prinaša veliko novih težav in izzivov, kot na primer zmanjšanje inercije sistema, ki je potrebna za stabilnost frekvence, zmanjšanje kratkostičnih tokov, težave s kvaliteto napetosti, idr. Več informacij: MIGRATE-PR.pdf

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah