CIGRE 2020 e-session

September, 2020

Vsako sodo leto se strokovnjaki iz celega sveta srečajo v Parizu, Franciji na enem izmed največjih dogodkov v elektroenergetiki – CIGRE Session Paris. Dogodek privabi strokovnjake iz celotne CIGRE skupnosti in predstavlja vrhunec znanja pridobljenega v preteklih dveh letih. Zaradi trenutnih razmer se je konferenca prvič preselila na splet pod imenom CIGRE 2020 e-session. Na tej konferenci so bili aktivno udeleženi tudi naši kolegi z Elektroinštituta Milan Vidmar, ki so uspešno predstavili članek z naslovom »Damage on the 110 kV cable during measurements on the earthing system«. Predstavitev in zagovor dela sta opravila mag. Jure Strmec in dr. Primož Hrobat. Naslednje leto nastopi za CIGRE organizacijo slavnostna 100. obletnica, ki jo bodo obeležili s posebno konferenco Centennial Session 2021, ki se bo predvidoma odvijala v Parizu.

Vse objave