VN preizkus kabla

November, 2013

Elektroinštitut Milan Vidmar je 19.11.2013 v RTP Podvelka opravil prvi preizkus 110 kV kabla z visoko izmenično preizkusno napetostjo 128 kV. Preizkusi so bili izvedeni v skladu s standardom IEC 60840:2011 tč. 16.3. Kabel povezuje GIS postroj s 110 kV stikališčem. Z uspešno opravljenim pilotnim preizkusom se tako širi preizkušanje kablov z resonančno metodo tudi na področje najvišjih napetosti.

EIMV, Ljubljana, november 2013

Vse objave