Novice

Vlaganje v razvoj in kadre

15, Oktober, 2018

"Na Elektronštitutu Milan Vidmar zaposlovanju novih sodelavcev namenjamo posebno pozornost. V elektrogospodarstvu se namreč srečujemo z vse večjimi izzivi - prihajajo nove tehnologije in koncepti, v energetiko vstopajo informacijsko-komunikacijske tehnologije, veča se število razpršenih, obnovljivih virov, razvijajo se novi poslovni modeli in storitve. Tudi poraba električne energije se povečuje in ta trend bo v prihodnje še bolj izrazit (elektrifikacija prometa in toplote). Za reševanje vseh teh izzivov pa potrebujemo ustrezno usposobljene kadre", pojasnjuje direktor dr. Boris Žitnik. "Zaposlujemo predvsem sodelavce, ki so z inštitutom sodelovali že kot študenti ali so sodelovali pri skupnih projektih. Poleg tega se trudimo, da zaposlenim nudimo čim boljše delovne pogoje z možnostjo stalnega dodatnega izobraževanja in osebnega razvoja. Štipendij trenutno ne razpisujemo, smo pa o tem začeli razmišljati. Sicer sodelujemo z različnimi izobraževalnimi ustanovami. Tako s fakultetami sodelujemo na različnih projektih, prav tako s posameznimi študenti. V lanskem letu smo s poslovnim partnerjem organizirali prvi mednarodni hackathon »HackElect«. V 48 urah so posamezniki in ekipe iz različnih držav z inovativnimi rešitvami in zamislimi reševali različne izzive s področja elektroenergetike in tehnologij pametnih omrežij. Na dogodek so bili vabljeni tako študenti računalništva, informatike, energetike kot tudi prava, biologije, mednarodnih odnosov ter drugih smeri študija. Smo tudi soorganizator Elektrofesta, na katerem dijakom srednjih šol predstavimo delo inštituta ter posamezne aktualne teme v elektroenergetiki. Vsako leto nas v visokonapetostnem laboratoriju obiščejo tudi učenci osnovnih šol, ki jim na njim primeren način predstavimo posamezna strokovna področja iz elektroenergetike (na primer nastanek strele in kako se pred njo zaščitimo). Ob tem verjamemo in upamo, da bodo tovrstne aktivnosti vzbudile dodatno zanimanje za študij elektrotehnike med mladimi in se bodo nekateri mogoče zaposlili prav pri nas. Zaposlene spodbujamo, da se nenehno dodatno usposabljajo. Nekaj sodelavcev nadaljuje študij v različnih študijskih programih. Poleg tega zaposleni sodelujejo na izobraževanjih za pridobivanje licenc, izpopolnjujejo se na seminarjih in tečajih ter se aktivno udeležujejo mednarodnih in domačih strokovnih srečanj in konferenc. Spodbujamo tudi sodelovanje in izmenjavo znanja ter izkušenj s podobnimi inštitucijami v tujini", je še povedal dr. Boris Žitnik za revijo Naš stik.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah