Korozijski vplivi enosmerne železniške vleke

Januar, 2008

17. januarja so sodelavci Oddelka za vplive elektroenergetskih naprav na okolje - OVENO imeli prezentacijo na temo Korozijski vplivi enosmerne železniške vleke na sistem in elemente kabelskega omrežja RTP Hrpelje. Sama predstavitev je obravnavala rezultate meritev uhajavih tokov enosmerne železniške vleke na kabelskem omrežju v Kozini in rešitve, ki so bile določene na osnovi analiz stanja v omrežju.

Več informacij o vsebini prezentacije lahko dobite tukaj.

Vse objave