Zakaj preizkušanje kablov?

September, 2019

Pomembna naloga sistemskih operaterjev in lastnikov omrežij je zagotavljanje zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema, čigar pomembni del so tudi srednje in visokonapetostne kabelske povezave. Velikokrat se pri izdelavi, polaganju ali montaži dogajajo poškodbe na kablih, ki jih največkrat ni mogoče odkriti drugače kot s preizkušanjem s standardizirano povišano napetostjo.

P.S. Naša ekipa med visokonapetostnim preizkušanjem daljše kabelske povezave 110 kV Cirkovce - Formin SM4A v RTP Cirkovce. Dolžina kabelskega sistema 3x1x1359 m.

Slike: Simon Podkoritnik (EIMV)

Vse objave