Novice

Mednarodna konferenca o tekočih dielektrikih - ICDL 2022

28, Junij, 2022

V času od 29. maja do 2. junija letos je potekala mednarodna konferenca o tekočih dielektrikih »ICDL 2022«, izvedena pod okriljem IEEE in v organizaciji višje tehnične šole Univerze v Sevilli. Konference sta se udeležila sodelavca EIMV iz Oddelka za fizikalno-kemijsko diagnostiko transformatorjev, Tim Gradnik in Tanja Lukan, ki sta na konferenci predstavila prispevek z naslovom »Impact of Ageing on Thermal Properties of Power Transformer Insulating Liquids«. V članku je obravnavan vpliv staranja na viskoznost pri različnih tipih transformatorskih izolacijskih tekočin. Tim Gradnik je sprejel tudi članstvo v vodstvenem odboru konference (International Advisory Committee), ki usmerja delovanje konference in strokovno nadzoruje recenzije in objave prispevkov.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah