PRVA REGIJSKA ENERGETSKA KONFERENCA CIGRÉ (SEERC - South East European Regional CIGRÉ)

Junij, 2016

Bernardin, Portorož, 7. 6. 2016–8. 6. 2016

V Portorožu, v Kongresnem centru Bernardin, bo od 7. 6. 2016 do 8. 6. 2016 potekala prva regijska energetska konferenca CIGRÉ. Ta konferenca je prva, ki združuje gospodarski, akademski in industrijski del elektroenergetike v srednji in jugovzhodni Evropi.

Na konferenci bodo v ospredju naslednje prednostne teme:

  • Tema 1: Energetska in okoljska politika v regiji (podteme: energetski strateški programi, zelene strategije, nove znanstvene metodologije, novi projekti v regiji)

  • Tema 2: Problematika podmorskih kablov v regiji (podteme: projekti v Jadranskem morju, projekti v Sredozemskem morju, okoljska vprašanja kablovodov) 

  • Tema 3: Vidiki regionalnega energetskega trga (podteme: prihodnost JV evropskega trga z energijo, novi projekti interkonekcij, metering, udeležba odjemalcev na trgu) 

  • Tema 4: Inovacije na področju elektroenergetske infrastrukture v regiji (podteme: projekti Smart Grid, tehnične in ne-tehnične inovacije, električna vozila, novi poslovni okviri, pametne storitve)

Naši raziskovalci bodo na konferenci predstavili svoje znanstvene prispevke, sodelovali pa bomo tudi kot sponzorji.

Več informacij najdete na spletni strani SEERC: https://cigre-seerc.org/

Image title


Vse objave