Mednarodna konferenca BioEM2018

Junij, 2018

V dneh od 25. do 29. junija 2018 je v Portorožu potekala mednarodna konferenca BioEM2018. Gre za mednarodno konferenco pod okriljem The Bioelectromagnetics Society (BEMS) in The European BioElectromagnetics Association (EBEA). Predmet obravnave je bila interakcija bioloških sistemov z elektromagnetnim sevanjem (od statičnih polj pa do sevanja frekvence Terahertz). Konferenca je obsegala naslednja področja: in vitro študije, in vivo študije, epidemiologijo, eksperimentalne študije na ljudeh, mehanizme interakcij, klinične naprave in medicinske aplikacije, teoretsko in praktično modeliranje, merilne inštrumente in metodologijo, dozimetrijo, standarde izpostavljenosti, poklicno izpostavljenost, javne politike in ocenjevanje tveganja.

Elektroinštitut Milan Vidmar je predstavil referat z naslovom "The multi-phase procedure for EMF limit values excesses verification", avtorja mag. Breda Cestnik in mag. Karol Grabner.

Vse objave