Novice

CIGRE kolokvij Dubrovnik

06, Junij, 2012

Od 13. do 16. maja 2012 je v Dubrovniku potekal mednarodni CIGRE kolokvij "Transformer Research and Asset Management". Kolokvij je že drugič zelo uspešno organiziral hrvaški študijski komite CIGRE A2 v sodelovanju z Elektrotehnično Fakulteto v Zagrebu. Na kolokviju je bilo predstavljenih 46 prispevkov na temo novih materialov in tehnologij, numeričnega modeliranja transformatorjev kot tudi strateškega upravljanja in sprotnega nadzora energetskih transfomatorjev. Kolokvija sta se s strani EIMV udeležila ga. Čuček in g. Gradnik.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah