Novice

Obnovitev dela sekcije ALFA, ki deluje pod okriljem Društva jedrskih strokovnjakov (DJS)

08, April, 2023

V začetku aprila 2023 je na EIMV potekal sestanek sekcije ALFA. Sekcija ALFA je bila ustanovljena že leta 2003 kot komisija v sestavi Društva jedrskih strokovnjakov (DJS) Slovenije. Združuje eksperte iz Slovenije, ki poklicno delujejo na področju jedrske ali sevalne dejavnosti. Sestanka se je udeležilo več starih in novih članic sekcije z namenom, da se aktivnosti obnovijo in pripravi program dela za leto 2023, ki bo obravnavan na skupščini DJS v maju 2023.

Sekcija ALFA ima naslednje cilje:

  • poudariti in podpreti vlogo, ki jo imajo ženske na področju sevalne in jedrske tehnologije tako doma kot v svetu,
  • prispevati k informiranju javnosti o jedrski tehnologiji in sevalnih dejavnostih, z namenom celovitega informiranja o prednostnih in odprtih vprašanjih na področju ter tako prispevati k odprti razpravi v javnosti,
  • graditi zaupanje javnosti o dejavnostih, ki uporabljajo ionizirajoče sevanje ter povezanih znanstvenih aktivnostih skozi odprti dialog in argumentirano razpravo,
  • nuditi organizacijsko podporo tako organizacijam kot posameznicam kot posameznikom, z namenom vzpodbujati večjo in učinkovitejšo zastopanost žensk na tem področju,
  • zagotoviti podporo ženskam, ki delujejo na področju sevalne in jedrske tehnologije, npr. v obliki informiranja, mreženja in mentorskih programov,
  • sodelovati s podobnimi združenji na različnih strokovnih (inštituti, univerze) in regionalnih nivojih (lokalnih, evropskih in mednarodnih), z namenom izmenjave izkušenj ter povezovanja pri aktivnostih.
Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah