Mag. Končan-Gradnik prejela visoko priznanje CIGRE

Junij, 2010

Med 8. in 11. junijem 2010 je v organizaciji slovenskeganacionalnega komiteja CIGRÉ na Bledu potekalo srečanje mednarodnega tehničnega komiteja CIGRÉ Pariz, katerega člani so predsedniki mednarodnihštudijskih komitejev (Study Comitee) in vodstvo mednarodne CIGRÉ Pariz. Ob zaključku srečanja so bila zaslužnim članom podeljenaposebna priznanja pariške CIGRÉ za leto 2010. Priznanje "Distinguished member of CIGRÉ" je prejela tudi mag. Maja Končan-Gradnikiz Elektroinštita Milan Vidmar za dolgoletno aktivno delo v mednarodnem študijekem komiteju D1 (materiali in nastajajoče preskusnetehnike v sistemih) in v delovnih skupinah CIGRÉ ter tudi za aktivno delovanje v nacionalnem komiteju CIGRÉ.

Vse objave