Novice

Vloga CIM - Common Information Model v pametnih energetskih omrežjih

22, Februar, 2021

Pomen povezave obstoječih informacijskih sistemov v energetskih omrežjih s funkcionalnostjo izmenjave informacij po CIM modelu je prof. dr. Nermin Suljanović, višji svetovalec na EIMV, predstavil na konferenci v organizaciji ITU Istanbul Technical University. Proces digitalizacije energetskih sistemov in prehod na pametna omrežja od upravljavcev prenosnih in distribucijskih sistemov zahtevata spremembo tradicionalne paradigme, usmerjene v sredstva, v paradigmo, usmerjeno v podatke. V tem procesu si morajo različni sistemi in subjekti izmenjevati informacije, medtem ko uporabljajo različne podatkovne modele in formate za shranjevanje teh informacij. Skupni informacijski model CIM predstavlja skupno ontologijo, ki omogoča medsebojno uporabnost semantičnih in sintaktičnih podatkov na poenoten način. Na konferenci je prof. Suljanović predstavil temeljne načele CIM modela in standarde, ki zagotavljajo učinkovito integracijo CIM modela v elektroenergetske sisteme. Doseganje podatkovne interoperabilnosti podatkov z uporabo CIM modela se dolgoročno odraža pri stroškovno učinkoviti digitalizaciji sodobne energetske infrastrukture.
Znanje in izkušnje profesorja Suljanovića na področju arhitekture naprednih informacijskih in komunikacijskih tehnologij so plod dolgoletnega raziskovalnega dela njegovega strokovnega tima.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah