Novice

Evropska Komisija sprejela prehodni nacionalni načrt Republike Slovenije

28, Januar, 2014

Načrta sta sestavni del prehodnega nacionalnega načrta Republike Slovenije, v katerega so poleg navedenih vključene še velike kurilne naprave podjetja Vipap Videm Krško, d.d. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je skupni dokument posredovalo Evropski Komisiji, ki ga je s »Commission decision of 17 January 2014 on the notification by the Republic of Slovenia of a transitional national plan referred to in Article 32 of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions« sprejela in potrdila. S tem se navedenim podjetjem postavlja dinamika zmanjševanja letnih emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in skupnega prahu v obdobju od 1. januarja 2016 do 30. junija 2020, kot ukrep izboljševanja kakovosti zunanjega zraka ter hkrati omogoča postopno tehnološko prilagoditev zahtevnejšim okoljskim pogojem obratovanja.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah