Posvetovanje informatikov elektroenergetikov Slovenije - PIES

Oktober, 2008

V začetku oktobra (1.-3.) je v Fiesi potekalo srečanje vodilnih informatikov in vseh, ki delujejo v elektroenergetskih podjetjih in so odvisni od informacijske tehnologije.

Posvetovanje je bilo priložnost za seznanjenje s stanjem in novimi trendi na omenjenem področju ter izmenjavo mnenj in izkušenj.

Na srečanju je kot častni gost predaval tudi direktor EIMV, prof. dr. Maks Babuder, s prispevkom Pogled na dinamiko uvajanja IT za potrebe inteligentnih omrežij.

Vse objave