Novice

Prenova metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema

09, Marec, 2023

Elektroinštut Milan Vidmar izvaja predstavitve novega Akta o metodi za obračunavanje omrežnine (Omrežninskega akta) za elektrodistributerje, s poudarkom na prepoznavanju priložnosti, ki jih prinašajo nove tarife, ki se v Sloveniji uveljavljajo v začetku prihodnjega leta.
EIMV je v letu 2021 sodeloval pri pripravi metodologije obračunavanja omrežnine in tarifnega sistema za AGEN-RS, na kateri temelji nov Omrežninski Akt. Spremembe so skladne s zadnjimi politikami EU. Zaradi relativno obsežnih sprememb pomagamo različnim deležnikom pri razumevanju le-teh, s ciljem, da se kar najbolj učinkoviteje uveljavijo in uporabijo.
Učinkovita prilagoditev novim omrežninskim tarifam omogoča uporabnikom elektroenergetskih omrežij stroškovno učinkovito uporabo elektroenergetskih omrežij.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah