Aktivnosti mreže SITEX v letu 2019

April, 2019

SITEX, združenje pooblaščenih inštitucij na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki, katerega član je tudi EIMV, je sprejelo program aktivnosti za leto 2019. Program je razdeljen na več sklopov:

  • pregled, primerjava in izmenjava pristopov izdelave strokovnih mnenj za aktivnosti na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki,
  • pregled obstoječega znanja glede globinskih odlagališč za visoko radioaktivne odpadke (Deep Borehole Disposal), ki se predstavlja kot alternativa geološkemu odlagališču,
  • izvedba enodnevne delavnice na temo sodelovanja med pooblaščenimi organizacijami in civilno družbo ter dvodnevnega usposabljanja na temo možnih scenarijev za odlagališče radioaktivnih odpadkov,
  • priprava izobraževanja v treh modulih na temo »Strokovni pregled varnostne dokumentacije za odlagališče radioaktivnih odpadkov« in izvedba prvega modula.

Mreža SITEX je tudi povabljena, da predstavi svoje aktivnosti na mednarodni konferenci EURADWASTE, ki bo potekala junija 2019 v Pitestu, Romunija, kjer bo Evropska komisija začela s programom EURAD, v katerega je vključen tudi EIMV.

Več na spletnih straneh Sitex_Network.


Vse objave