Novice

Prof. dr. Maks Babuder prejel priznanje za življenjsko delo

22, Maj, 2019

V okviru 14. konference elektroenergetikov, ki poteka te dni v Laškem, je priznanje za življenjsko delo prejel prof. dr. Maks Babuder. Priznanje za življenjsko delo predstavlja eno najbolj uglednih in častnih priznanj združenja CIGRE-CIRED. Prejme ga oseba, ki je s svojim delom, poklicno potjo in osebnostjo pustila neizbrisen pečat na področju energetike.
Prof. dr. Maks Babuder je zaposlen na Elektroinštitutu Milan Vidmar od leta 1964 in tako že več kot 50 let s svojim izjemnim znanstvenim, strokovnim in pedagoškim delom prispeva k uspešnosti slovenskega in evropskega elektrogospodarstva. V svoji bogati karieri je bil raziskovalec specializiran za visoko-napetostno tehniko, vodja raziskovalnega oddelka, direktor Elektroinštituta Milan Vidmar, profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Je član Evropske Akademije znanosti in umetnosti, kjer je pred kratkim postal predstojnik tehničnega razreda. Njegovo sodelovanje v mednarodni organizaciji elektroenergetskih ekspertov – Cigre, je zelo bogato in poteka neprekinjeno od leta 1974 do danes. Ob ustanovitvi regionalne organizacije SEERC v okviru mednarodne CIGRE, je prevzel vodenje tehničnega sveta. Njegovo strokovno delo je odmevno tudi v svetovni organizaciji ISH (mednarodni simpozij za visoko-napetostno tehniko), ko je predsedoval na odmevnem simpoziju 2007 v Ljubljani in je član »Steering Comitee« tega združenja. Strokovno-raziskovalna dejavnost Maksa Babudra obsega poleg visoko-napetostne tehnike, tudi druge tehnično-sistemske in tehnološko-razvojne aplikacije, okoljsko-aplikativne raziskave, inovacije pri merilnih metodah in aktivno sodelovanje pri standardizaciji opreme.
Čestitamo!

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah