Strokovna delavnica: Čiščenje odpadnih plinov

Julij, 2009

Oddelek za okolje postal član delovne skupine "VGB - Flue Gas Cleaning Technology". Ta delovna skupina obravnava tehnike čiščenja odpadnih plinov iz kurilnih naprav na fosilna goriva, biomaso in odpadke.

Letos je strokovna delavnica obravnavala razvoj evropskih predpisov v področja industrijskega onesnaženja in najnovejše tehnologije na klasičnih področjih odstranjevanje prahu, žveplovih in dušikovih oksidov iz odpadnih plinov. Poseben poudarek je bil namenjen tehnikam čiščenja živega srebra in izzivom odstranjevanja ogljika iz odpadnih plinov.

V okviru letošnje delavnice je bil organiziran tudi ogled prenovljene termoelektrarne Torrevaldaliga Nord. Elektrarna je bila v preteklih štirih letih popolnoma prenovljena in bo namesto mazuta, uporabljala uvožen premog. Hkrati je to prva elektrarna, v kateri so uporabljene najboljše razpoložljive tehnologije za zagotavljanje čiste rabe premoge, za kar je projekt obnove te elektrarne prejel priznanje "Powergen Award".

Vse objave