Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 (z razvojem)

November, 2010

Dne 26.10.2010 je bila na EIMV izvedena 2. ponovitvena presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2008 (z razvojem). Rezultati presoje so bili ocenjeni pozitivno, še posebej pa je bila izpostavljena zelo visoka strokovna usposobljenost kadrov, učinkovit sistem izvajanja notranjih presoj ter pregledno in učinkovito vodenje QM plana za projekte.

Vzpostavljen in vzdrževan sistem kakovosti je za EIMV zelo pomemben saj z njegovo pomočjo težimo k nenehnemu izboljševanju in stalnemu razvoju sistema kakovosti in naših storitev ter zadovoljstvu naročnikov..

Vse objave