Novice

RAZŠIRITEV AKREDITACIJE OBSEGA LABORATORIJEV EIMV

30, April, 2006

V Laboratorijih EIMV, ki jih sestavljata Laboratorij OOK in Laboratorij OVENO, se je od 14. do 15. marca 2006 izvajala ocenitev in nadzor nad akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005.

 Poleg redne letne kontrole je bila izvedena tudi razširitev akreditiranih metod na področja meritev EMC, hrupa, emisije prahu, HCl, HF, dimnega števila, vzorčenja emisij za težke kovine in lebdeče trdne delce PM10 v zraku. Rezultati ocenjevalcev Slovenske akreditacije so bili pozitivni in bodo po odpravi korektivnih ukrepov omogočili razširitev akreditacijske listine.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah