RAZŠIRITEV AKREDITACIJE OBSEGA LABORATORIJEV EIMV

April, 2006

V Laboratorijih EIMV, ki jih sestavljata Laboratorij OOK in Laboratorij OVENO, se je od 14. do 15. marca 2006 izvajala ocenitev in nadzor nad akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17025:2005.

 Poleg redne letne kontrole je bila izvedena tudi razširitev akreditiranih metod na področja meritev EMC, hrupa, emisije prahu, HCl, HF, dimnega števila, vzorčenja emisij za težke kovine in lebdeče trdne delce PM10 v zraku. Rezultati ocenjevalcev Slovenske akreditacije so bili pozitivni in bodo po odpravi korektivnih ukrepov omogočili razširitev akreditacijske listine.

Vse objave