Novice

OneNet - One Network for Europe

07, December, 2020

Novi evropski H2020 projekt OneNet (One Network for Europe), v katerem sodeluje 72 partnerjev iz 21 držav, med njimi tudi EIMV, bo namenjen iskanju rešitev za koordinirano čezmejno delovanje storitev sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja ob vzpostavljanju novih trgov fleksibilnosti. Skupno delo konzorcijskih partnerjev omogoča integracijo vseh ključnih deležnikov elektroenergetskega omrežja v enoten evropski sistem in bi s tem vzpostavil pogoje, ki omogočajo celovito optimizacijo obratovanja ter izkoriščanja medsebojnih povezav.

Ključni elementi projekta so: opredelitev skupne zasnove evropskega trga električne energije, določitev skupne IT arhitekture in skupnih IT vmesnikov med več platformami za trgovanje ter obsežni demonstratorji za izvedbo in predstavitev razširljivih rešitev razvitih v projektu.

EIMV bo prispeval k razvoju koncepta odprte IT arhitekture za OneNet, doseganju interoperabilnosti podatkov in servisov med deležniki trga električne energije pri razvoju interoperabilne mreže platform, kot tudi razvoju integralne tržne platforme v okviru demonstracijskega dela projekta.
Časovni okvir projekta je 3 leta, in sicer od oktobra 2020 do septembra 2023.
Povezave:
eu-projekti.html
https://cordis.europa.eu/project/id/957739
https://onenet-project.eu/

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah