Nova Akreditacijska listina

April, 2013

Na osnovi presoje v oktobru 2012 nam je 13.3.2013 Slovenska akreditacija podelila akreditacijski certifikat LP-102.

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje dejavnosti, ki so navedene na internetni strani: .pdf dokument.

Prvič nam je bil podeljen akreditacijski certifikat že leta 2001 s strani nizozemske akreditacije RvA, ki je 12 let izvajala vsakoleten nadzor potreben za veljavnost akreditacijskega certifikata.

V skladu z evropsko direktivo EC 765/2008 je nizozemska akreditacija RvA nadzor nad Oddelkom za fizikalno kemijsko diagnostiko transformatorjev prenesla na Slovensko akreditacijo(SA), ki je podpisnica sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij na področju kalibracijskih in preskuševalnih laboratorijev pri Evropskem združenju za akreditacijo (EA) in pri Mednarodnem združenju za akreditiranje laboratorijev (ILAC).

Vse objave