Elektrofest 2019

September, 2019

Pred nami je že 8. ELEKTROFEST, tokrat na temo inovacij v energetiki, ki ga bomo organizirali z družbo ELES, družbo GEN energija in Fakulteto za elektrotehniko. Izobraževalni dogodek Elektrofest bo potekal jutri, 13. septembra, od 8. ure dalje. Pripravili bomo štiri »elektropostaje« namenjene inovativnemu opismenjevanju dijakov na področju energetike. Inštitutsko strokovno »postajo« bodo letos pripravili strokovnjaki iz Oddelka za vodenje in delovanje elektroenergetskih sistemov. Slednji bodo v ospredje postavili sistem Scalar.

Vse objave

ELEKTROFEST, 2019

September, 2019

8th ELEKTROFEST will take place soon, discussing innovation in the energy sector. This year the event will be organised with ELES, GEN energija and the Faculty of Electrical Engineering. The event will be held on 13 September. We have prepared four "electric stations" intended for innovative literacy promotion among secondary school students in the energy sector. The professional "station" has been prepared by the experts from the Electric Power System Control and Operation Department. They will also focus on the SCALAR system.

Vse objave