Obnovljivi viri energije

April, 2007

24. aprila 2007 je bil na Elektroinštitutu Milan Vidmar kolokvij o obnovljivih virih energije. Predavatelj, gospod Franko Nemac, direktor Agencije za prestrukturiranje energetike d.o.o. je udeležencem predavanja prikazal možnosti uporabe obnovljivih virov energije.

Vse objave