Novice

Uvedba UHF PD metode merjenja delnih razelektritev za ugotavljanje stanja GIS postrojev

20, Februar, 2018

Vse bolj razširjena uporaba s plinom izoliranih stikalnih postrojev (GIS) postavlja za vzdrževalce nove zahteve. Konvencionalna in preverjena diagnostična orodja ne omogočajo zadovoljivega vpogleda v stanje kompleksnih s plinom izoliranih stikalnih postrojev. V letu 2017 je prišlo v okviru dejavnosti Laboratorija za visoke napetosti (LVN) do realizacije cilja, s katerim se širi nabor diagnostičnih metod še na področje s plinom izoliranih stikalnih naprav. Kot dovolj učinkoviti in tehnično izvedljivi sta bili ocenjeni dve novi metodi:

  • akustična, ki je s pomočjo zunanjih (pick up) senzorjev namenjena predvsem odkrivanju trdnih delcev v sistemu, in

  • UHF, ki preko integriranih ali zunanjih UHF senzorjev (anten) zaznava elektromagnetne signale, povzročene z delnimi razelektritvami, ki nastopajo kot posledica električnih okvar v GIS.

Parametre obeh metod zajema in prikazuje namenski instrument in za zahtevnejše analize dodatno dokupljen spektralni analizator.

Sistem je bil v LVN-ju preverjen in verificiran s standardnimi meritvami delnih razelektrenj po standardu IEC 60270 in na podlagi tega uspešno uveden v uporabo decembra 2017.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah