Odobritev novega raziskovalnega projekta

Julij, 2017

Elektroinštitut Milan Vidmar je v sodelovanju s konzorcijem partnerjev dobil odobren raziskovalni projekt na programu H2020 z naslovom: Coordination of Transmission and Distribution data eXchanges for renewables integration in the European marketplace through Advanced, Scalable and Secure ICT Systems and Tools (TDX-ASSIST). Cilj projekta je razvoj novih IKT orodij in tehnik za razširljivo, varno in interoperabilno izmenjavo podatkov med operaterji prenosnih sistemov in distribucijami. Izmenjava podatkov bo vezana na prihodne mednarodne standarde in tehnološke rešitve. Končni rezultat bodo v polnosti definirani vmesniki za avtomatsko varno izmenjavo podatkov, med vsemi deležniki z upoštevanjem IEC standardov.

Ena ključnih vlog bo tudi praktična izvedba pilota in analize rezultatov na infrastrukturi, ki jo bo EIMV pripravil skupaj s podjetjema Elektro Gorenjska in Eles.

Vse objave