Novice

Delovno srečanje OECD/NEA

25, Marec, 2010

Na Agenciji za jedrsko energijo (NEA), ki deluje v sklopu Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je 1. in 2. marca 2010 poteklo drugo delovno srečanje strokovne skupine, ki se ga je udeležil predstavnik Oddelka za okolje mag. Rudi Vončina. Kot je bilo dogovorjeno na prvem delovnem srečanju, oktobra 2009, se je razprava osredotočila na pripravo podlag za izdelavo poročila o podnebnih spremembah in prihodnjem razvoju jedrske tehnike. Dogovorjeni sta bili struktura nastajajočega dokumenta in vsebina posameznih poglavij. Razprava je obravnavala pregled trenutnega stanja jedrske tehnike v svetu, vprašanja o dolgoročnih perspektivah jedrske tehnologije, tehnične in ekonomske faktorje, ki lahko vplivajo na razvoj jedrskih zmogljivosti ter okoljskim in socialnim vprašanjem v zvezi z jedrskimi objekti.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah