ŠKUD na Triglavu (20. in 21. September 2013)

Avgust, 2013

Začeli smo na Rudnem polju v pokljuških smrekovih gozdovih in seskozi ruševje počasi vzpenjali mimo planine Konjščica do Jezera pod Srenjskim prevalom. Sledil je krajši vzpon proti Studorskemu prevalumed Ablanco in Velikim Draškim vrhom. Pot se nato kar vleče okrogjužnega pobočja Tosca ter se celo nekoliko spušča vse do Vodnikovekoče (1817). Dobrih sto metrov pod kočo leži Velo polje, dobropoznano turnim smučarjem, ki se pozimi preko njega povzpnejo protiKanjavcu. Gre za veliko ravno planino, ki je pravzaprav visokogorskokraško polje.

>>več o tem...

Vse objave