Novice

Novo ustanovljena SITEX mreža - združenje pooblaščenih inštitucij za jedrsko in sevalno varnost

19, Januar, 2018

EIMV se je pridružil novo ustanovljeni SITEX mreži (združenja pooblaščenih inštitucij za jedrsko in sevalno varnost), katere namen je izboljšati sodelovanje na mednarodnem nivoju med pooblaščenimi inštitucijami na področju varnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter tako zagotoviti ustrezno podporo pristojnim upravnim organom na področju jedrske in sevalne varnosti ter civilni družbi. SITEX mrežo je ustanovilo 14 ustanovnih članic, 5 dodatnih inštitucij se bo pridružilo v kratkem. SITEX mreža je registrirana v Franciji kot nevladna organizacija in ima upravni odbor s petimi člani.

Predsednica novega združenja je dr. Delphine Pellegrini iz francoske pooblaščene organizacije IRSN, kot članica upravnega odbora je bila izvoljena tudi dr. Nadja Železnik, EIMV.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah