Novice

60 let delovanja Laboratorija za visoke napetosti

18, Maj, 2022

Ko je leta 1948 akademik prof. dr. Milan Vidmar ustanovil Inštitut za elektrogospodarstvo, je v načrtu posebej poudaril pomen Laboratorija za visoke napetosti. Pojasnil je, da je pri razvoju visokonapetostnih naprav osnovno orodje računsko, da pa je treba vsako teoretično rešitev preveriti tudi v praksi, in tako je ostalo vse do danes. Močno računalniško podprte računske metode vse bolj nadomeščajo preizkuse, nikoli pa jih ne bodo mogle v celoti nadomestiti. Leta 1962 je bila zgrajena stavba na Jamovi 20, v kateri je začel nastajati visokonapetostni laboratorij. V prvem obdobju je laboratorij zagotavljal podporo domačemu elektrogospodarstvu in industriji visokonapetostne opreme, pogosto pa so se izvajali tudi preizkusi opreme z namenom dokazovanja skladnosti z določenimi standardi. Pozneje se je laboratorij usmeril na diagnostično preizkušanje opreme za potrebe vzdrževanja in končno tudi za potrebe ugotavljanja njene preostale življenjske dobe. Laboratorij za visoke napetosti Elektroinštituta Milan Vidmar danes razpolaga z viri visoke enosmerne, izmenične in udarne napetosti, viri udarnega toka ter sodobno visokonapetostno merilno in diagnostično opremo. Zmogljivost izvorov omogoča izvajanje standardnih dielektričnih preizkusov vseh visokonapetostnih nivojev.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah