EIMV IZDELAL VZBUJALNA SISTEMA ZA MHE-BELICA

Oktober, 2014

Za potrebe prenove in nadgradnje male hidroelektrarne Belica, ki je v lasti podjetja Elektro Ljubljana OVE, je EIMV izdelal 2 analogna vzbujalna sistema. Vzbujalna sistema sta bila izdelana po meri, glede na specifikacije strojne in elektro opreme. Karakteristika je skladna z zahtevami SONDO. Konstrukcija vzbujalnih sistemov je robustna, omogoča tudi popolno avtonomijo (otočno obratovanje) elektrarne v primeru izpada elektroenergetskega omrežja ob morebitnih daljših izpadih omrežja. Posebnost obeh vzbujalnih sistemov je napredna IGBT tehnologija v izhodnih stopnjah ter kontaktno krmiljena digitalna referenca.

S tem projektom je EIMV zapolnil vrzel na trgu manjših vzbujalnih sistemov, kjer je težko dobiti zanesljiv vzbujalni sistem z izhodnim tokom do 100 A, polno inženirsko podporo in vzdrževanje po zmerni ceni.

Proti koncu leta 2014 je predviden tudi razvoj digitalnega vzbujalnega sistema, ki bo temeljil na FPGA tehnologiji.

Vse objave