Novice

Aktivnosti EIMV na področju učinkovite rabe električne energije

09, November, 2007

Na področju snovanja razvoja energetskih sistemov se na EIMV ne usmerjamo le na delovanje osrednjega elektroenergetskega sistema, temveč ustrezno pozornost namenjamo tudi učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije.

Na pobudo predsednika nadzornega sveta ELES-a mag. A. Aplenca sta tako naša sodelavca Š. Ivanjko in mag. L. Valenčič pripravila strokovno oceno ELEKTRIČNA ENERGIJA POTREBNA ZA RAZSVETLJAVO IN POTENCIALNI PRIHRANKI Z UPORABO VARČNIH ŽARNIC.

Ob samem prihranku električne energije in konične moči sta v konkretnem primeru posebej poudarila prednosti investiranja v učinkovito rabo energije pred drugimi investicijami v EES . Na področju učinkovite rabe energije je uvedba varčnih sijalk prioritetna, saj zagotavlja največje učinke.

Omenjena ocena je naletela na velik odmev v strokovni javnosti in med drugim predstavlja tudi eno od osnov za akcijo brezplačne razdelitve varčnih žarnic slovenskim gospodinjstvom, ki jo izvajajo HSE in slovenska distribucijska podjetja.

Več o projektu in o tem, kako lahko brezplačno pridobite varčno sijalko: HSE, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor.

EIMV podpira omenjeno akcijo in poziva uporabnike, da se ji pridružijo.

Vse objave

20

prisotnosti na mednarodnih trgih

75

let raziskovalno-razvojne dejavnosti

80

strokovnjakov

3

akreditirani laboratoriji

6

specializiranih oddelkov

15000

enot knjižničnega gradiva

2600

izdelanih strokovnih študij

15

aktivnih sodelovanj v domačih in tujih organizacijah